pH Metre Nedir?

pH Metreyi anlatmadan önce “pH” teriminin tanımını yapmakta fayda vardır.

 pH, bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir. Açılımı “Power of Hydrogen” (Hidrojenin Gücü)’dir. pH kavramı ilk kez Danimarkalı kimyager Søren Peder Lauritz Sørensen tarafından Carlsberg Laboratuvarı’nda 1909 yılında tanımlanmıştır.

pH teriminde p; eksi logaritmanın matematiksel sembolünden ve H ise hidrojenin kimyasal formülünden türetilmişlerdir. pH tanımı, hidrojen konsantrasyonunun kologaritması olarak verilebilir.

Ph metre cihazı ; pH değerini ölçme işlemlerinde kullanılan test cihazıdır. Ürünün asitlik bazlık yani alkalinlik derecesini ifade eden bir ölçü parametresi olarak bilinir. Laboratuvar araştırma ortamları başta olmak üzere birçok alanda pH ölçümleri için tercih edilen farklı modellere sahip ürünler bulunmaktadır. Genel kullanım amaçlı veya özel işlemler için kullanılan modeller bulunmaktadır.

Ph Metre Cihazı ile Nasıl Ölçüm Yapılır ?

Ph, elektrik sinyali üreten elektrot malzemesi kullanılarak Ph metre cihazı sayesinde bu elektriksel sinyali, Ph birimine çeviren potansiyometrik bir ölçümdür. Üretilen ve ölçülen sinyal bir voltajdır. pH ölçümünü yapabilmek için iki gerilime ihtiyaç vardır, Ph ölçümü için gerekli olan elektriksel sinyal bu iki gerilim arasındaki fark ile oluşur.Bu iki gerilim şunlardır:

  • Algılama elektrotu ürün içindeki hidrojen iyon aktivitesinin logaritmasına oransal bir gerilim sağlar,
  • Referans elektrot ideal olarak ürünün aktivitesinden bağımsız sabit ve sürekli bir gerilim sağlar.

Sağlık, Gıda başta olmak üzere her alanda kullanabileceğiniz pH metre cihazları benzersiz özellikleri ve hızlı sonuçları ile en güvenilir veriler elde etmenizi sağlar.

Kalem tipi, portatif, taşınabilir ve masaüstü kullanım için farklı seçenekleri bulunan pH metre cihazlarında elektrot kısmı oldukça hassas olduğundan cam veya plastik malzemeden üretilen seçenekleri mevcuttur. Sağlam ve dayanıklı, markaları tercih etmeniz pH ölçümlerinden daha hızlı sonuçlar almanıza yardımcı olacaktır. pH metre elektrodlarının uzun ömürlü kullanımı için, yüksek basınç ve sıcaklıklara mağruz bırakmamak gerekmektedir. 

Ph Metre Cihazının Bakımı;

Elektrotların kirletici maddelere duyarlılığı nedeniyle probların temizliği doğruluk ve hassasiyet için zorunludur. Problar kullanılmadığında genellikle prob üreticilerinden belirli sonda için temin edilebilen sulu bir çözeltisi olan uygun bir ortamda nemli tutulurlar. Prob üreticileri prob diyaframlarını temizlemek için temizleme solüsyonu ve bakımını yapmak için 3M KCl koruma solüsyonu kullanılmasını önermektedirler.

Close