Gün: 5 Mart 2021

PH DERECESİ ÖLÇÜMÜ

pH ölçümü çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır: saf su uygulamalarında, kimyasal analizlerde, tarım alanında, atık su arıtma tesislerinde, çevresel izleme ve araştırma endüstriyel işlemler ve geliştirmede.  PH değeri, bir çözeltide bulunan göreceli hidrojen iyonlarının (H +) miktarını belirtir. H + konsantrasyonu ne kadar fazlaysa , çözelti o kadar asidiktir ve pH o kadar düşme  olur. Bu…

Close